Om Skørringe-møllerne

Om Skørringe-møllerne

D. 12. maj 2016 blev Skørringe og Vennerslund godkendt som mulige områder til opstillingen af kæmpevindmøller af Guldborgsunds byråd. Denne beslutning blev bestridt med klager fra Danmarks Naturfredningsforening og medlemmer af vores gruppe, som er bosat meget tæt på mølleområdet. Indtil disse klager er blevet behandlet af Natur- og Miljøklagenævnet, må møllerne ikke opstilles.

Planen om de seks 146,25 meter høje Skørringe-møller blev præsenteret på et informationsmøde på Virket Golfbane d. 11. december 2014. D. 19. februar 2015 sendte Guldborgsund Kommune deres Vindmølleplan ud i offentlig høring. Her blev Skørringe-møllernes mulige placering defineret som det ses på nedenstående kort.

Hvis møllerne bliver opstillet, vil det ske indenfor det røde felt.

Kæmpevindmøllerne vil blandt andet have en negativ indflydelse på landskabet og naturen, der er at finde i området rundt omkring Skørringe. Med deres højde på mere end 145 meter vil møllevingerne suse rundt langt over toppen af selv de højeste træer. Dette betyder, at udsigten vil blive ødelagt i miles omkreds, såfremt møllerne bliver bygget.

Den røde cirkel angiver nærzonen og den gule mellemzonen i forhold til de 6 møllers foreslåede placering. Tryk her for at læse mere om disse zoners betydning.

Som det fremgår af ovenstående illustration er der altså ikke tale om de almindelige vindmøller, der allerede står spredt i landskabet. Disse kæmpemøller, hvis de bliver opstillet, vil påvirke landskabsoplevelsen markant på hele Nordfalster.

For at forstå højden af disse kæmpemøller kan de allerede opstillede møller ved St. Røttinge fungere som eksempel:

De tre møller ved St. Røttinge nær Bårse.

Møllerne er så høje, at de kræves at være markeret med blink. Med andre ord er der tale om enorme maskinerier, der i alle andre sammenhænge hører hjemme i industrikvarterer – men som placeres midt i de danske landskaber. Vi er derfor af den klare overbevisning, at disse kæmpemøller kun skal opføres langt ude på havet.