Møllernes påvirkning af landskabet

Møllernes påvirkning af landskabet

Det danske land er allerede præget af vindmøller, og i større og større grad af kæmpevindmøller. For at begrebsliggøre møllernes påvirkning af landskabet benyttes tre begreber: nærzonen, mellemzonen og fjernzonen. Se nedenstående illustrationer fra Miljøministeriets rapport om testmøller ved Esbjerg (s. 39):

Nærzonen (0-4 km):
Nærzonen er defineret som det område, hvor vindmøllerne er det dominerende element i landskabsbilledet og deres proportioner overgår andre landskabselementer.

Mellemzonen (4-9 km):
Mellemzonen er defineret som det område, hvor vindmøllerne er fremtrædende elementer i landskabet, men er i skalamæssig balance med de øvrige landskabselementer.

Fjernzonen (9-16 km):
Fjernzonen er defineret som det område, hvor vindmøllerne fortsat er synlige i landskabet, men hvor de er underlagt andre mere dominerende landskabselementer og ikke påvirker landskabsoplevelsen i væsentlig grad.

Det kræver dog ikke en professorgrad at konstatere, at vindmøller, der rækker så tårnhøjt over træernes toppe, har en markant indvirkning på landskabet. Nedenstående skitse viser forholdet mellem mølle, skov og menneske tydeligt: