2-5-16: Offentliggørelse af program

2-5-16
Offentliggørelse af program

Hermed offentliggøres programmet for borgermødet på onsdag:

19:00 – Velkomst ved Anne-Marie Christensen, Stilhed Tak

19:15 – Oplæg ved Kirsten Nielsen, Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller: “Vindmøller i baghaven – himmel eller helvede?”

19:40 – Oplæg ved Mads F. Hovmand, seniorforsker ved Københavns Universitet, om vedvarende energi, første afdeling

20:05 – PAUSE

20:20 – Oplæg ved Mads F. Hovmand, seniorforsker ved Københavns Universitet, om vedvarende energi, anden afdeling

20:45 – Oplæg ved Marie Aarestrup Nielsen, Stilhed Tak: “Den kommende generation”

21:00 – Åben debat

Følgende byrådsmedlemmer fra Guldborgsund Kommune har meldt, at de kommer:

Peter Bring-Larsen
Birgit Holse
Lis Magnussen
Dennis Fridthjof
Flemming Jantzen
Bente Lerche-Thomsen

Vi gør endnu engang opmærksom på, at mødet er åbent for alle. Vel mødt!