14-7-16: De retslige klager sendt ud

14-7-16
De retslige klager sendt ud

Så er klagerne over Byrådets arbejde med vindmølleplanen blevet sendt ud. Folketidende har bragt en kort artikel, der i hovedtræk gør rede for indholdet af de to klager. Den ene er udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening og kommer bl.a. ind på kommunens manglende stillingtagen til møllernes konsekvenser for det nærliggende Natura 2000-område. Den anden klage er fra naboer tæt ved Skørringe-området, som er medlemmer af gruppen Stilhedtak, der påpeger procedurefejl i kommunens udarbejdelse af vindmølleplanen.

Læs artiklen her (Tak til Thomas Tranberg for linket).