13-5-16: Vindmølleplanen vedtaget af Byrådet

13-5-16
Vindmølleplanen vedtaget af Byrådet

Torsdag d. 12. maj var Guldborgsund Kommunes vindmølleplan på dagsordenen til Byrådsmødet. Ganske kort fortalt:

Enhedslisten har som det eneste parti været modstander af vindmølleplanen gennem hele forløbet. De øvrige partier har været for, idet DF dog stemte imod planen, da den var til behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Ved byrådsmødet præsenterede Guldborgsundlisten et forslag om at udskyde beslutningen om vindmølleplanen til helbredsundersøgelsen var afsluttet. Dette forslag blev desværre nedstemt og vindmølleplanen blev vedtaget med 22 stemmer mod 7 (G og Ø).

Af de seks vindmølleområder gik to videre: Skørringe og Vennerslund. Hermed er der nu åbnet op for, at de to godser kan indsende projektansøgninger. Med udgangspunkt i ansøgningerne skal der udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), som “skal sikre, at de mulige miljøpåvirkninger bliver grundigt undersøgt og kendt for både politikere og borgere”.

Guldborgsund Kommune har ikke selv foretaget en detaljeret vurdering af hvordan de områder vil blive påvirket af vindmøller, men vil lade dette falde ind under VVM-redegørelsen, når der foreligger en konkret projektansøgning. VVM-redegørelsen udarbejdes af ansøger efter kommunens anvisninger. Skørringe har tidligere peget på landskabsarkitekt Mogens Leth fra Thisted.

Redegørelsen skal i offentlig høring, typisk sammen med forslag til kommuneplantillæg og til lokalplan. Først herefter kan byggeriet sættes i gang. Hvis lokalplanen imidlertid ikke godkendes, bliver vindmølleprojektet stoppet.