Vores formål

Vi er en gruppe af borgere, der kæmper imod opstillingen af kæmpevindmøller på Skørringe Gods på Falster. Vi er ikke imod vindmøller generelt set, men mener ikke, at de skal stå på land. Havmølleenergi er billigere og bedre for samfundsøkonomien, samt generer ingen naboer.


SENESTE NYT

21-06-19
Skrivelse om Sundhedsundersøgelsens konklusion

Kræftens Bekæmpelse har igennem flere år arbejdet på en undersøgelse af vindmøllers indflydelse på helbredet. Konklusionen på denne undersøgelse er nu udgivet, og vi har i Stilhedtak lavet en skrivelse med vores kommentarer hertil. Denne skrivelse var vi i går i byrådssalen for at dele ud til politikerne under byrådsmødet. Skrivelsen kan læses ved at trykke på nedenstående link:
Skrivelse om Sundhedsundersøgelsen


06-01-19
Kom til borgermøde d. 12. januar kl. 14 i Torkilstrup Forsamlingshus

Vi holder et borgermøde d. 12. januar kl. 14 i Torkilstrup Forsamlingshus for borgere, der er imod kæmpevindmølleprojektet på Skørringe Gods. Til mødet vil der være mulighed for at få indsigt i, hvilke muligheder du har angående søgsmål for tab af ejendomsværdi i forbindelse med møllerne, samt få vejledning og inspiration til at indsende høringssvar til kommunen. Adressen er Torkilstrup Forsamlingshus, Lillebrændevej 60. Vel mødt!


20-12-18
Høringsperioden for idefasen for kæmpevindmølleprojektet på Skørringe er i gang

Høringsperioden løber fra d. 21. december til og med d. 31. januar 2019.

Læs ideoplægget til vindmølleprojektet og hvordan du indsender et gyldigt høringssvar her:
https://www.guldborgsund.dk/da/Nyt/2018/dec/HOE_SkoerringeEnergipark.aspx


19-11-18
Byrådet arbejder videre med projektet – nærzonekort for møllerne

Et uenigt byråd stemte torsdag d. 15/11 for at gå videre med udarbejdelse af en ny lokalplan for vindmøller ved Skørringe – 20 var for og 9 var imod (DF, Enhedslisten og Dorthe Sølling (G)). Derfor har vi udarbejdet følgende nærzonekort for møllerne ved Skørringe med tre afstande angivet: 1,5 km, 3 km og 4,5 km:

Nærzonen er den administrative betegnelse for arealer, der ligger mindre end 4,5 km fra møllerne. Det er inden for denne zone, at der erfaringsmæssigt opleves gener ved møllerne i form af støj, skyggekast og ejendomsværditab. Inden for nærzonen vil møllerne også optræde som dominerende elementer i landskabet, og vil altså kunne ses tydeligt. Det er altså især de lokale beboere inden for denne zone, der vil blive påvirket af de eventuelle Skørringe-møller.

For ældre nyheder besøg vores nyhedsarkiv.